1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podawane na stronach internetowych Sprzedającego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sprzedającego podawane są w złotych polskich.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są każdorazowo wskazane na początku składania zamówienia towaru. Koszty wysyłki są uzależnione od wagi, rozmiaru lub ilości zamawianych towarów.
 4. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sprzedającego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen towarów na stronie internetowej Sprzedającego, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 5. Sklep internetowy https://www.luxdecor24.pl/ umożliwia złożenie zamówienia na dwa sposoby:
 • online - za pośrednictwem sklepu internetowego, pod adresem: https://www.luxdecor24.pl/;
 • pocztą elektroniczną,  pod adresem: sklep@luxdecor24.pl/ .
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy:
 • Wejść na stronę internetową  https://www.luxdecor24.pl/, zarejestrować się korzystając z zakładki ZAŁÓŻ KONTO i wypełnić formularz rejestracyjny.
 • Warunkiem rejestracji jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego https://www.luxdecor24.pl/ wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • identyfikatora zamówienia,
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,
  • wybranej metody płatności i adresu rozliczenia,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • adresu dostawy.
 • W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku  POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE
 • Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zobowiązuje Klienta do odbioru towaru i zapłaty.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz niezbędne informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości    e-mail, o której mowa powyżej.